Fiók
Belépés
Regisztráció
Elfelejtett jelszó
Árukereső, a hiteles vásárlási kalauz


Felhasználási feltételek

Munkatársaink mindenkor betartják az árukereskedelem tisztességes etikai normáit. Bármilyen felmerülő probléma esetén a vevők érdekeinek maximális figyelembevételével járnak el. A termékismertetőknél leírtakat oly módon terveztük, hogy semmiképpen ne adjunk félreérthető információkat. Ha mégis bármi elírást, hibát talál, kérjük jelezze felénk.

Garancia

Termékeinket a gyártók által biztosított, a Fogyasztóvédelmi Törvényben előírtakkal összhangban lévő jótállási feltételekkel hozzuk forgalomba. A garancia időtartama termékenként más és más lehet, ezt a termék adatlapján jelezzük. Amennyiben a termék garanciális időn belül, üzemszerű használat mellett meghibásodik, úgy a hiba elhárítására az ország egész területén a gyártók által kijelölt szervizek és szakszervizünk által biztosított szerviz háttér áll rendelkezésre.

Amennyiben Acer terméke meghibásodott, itt hasznos információkat talál a garanciális ügyintézéssel kapcsolatosan.

A jótállást kizáró tényezők

A számlán, vagy az azonosító cimkéken történő bármely szabálytalan javítás, törlés, átírás vagy valótlan adatok bejegyzése a jótállás érvénytelenségét vonja maga után. Megszűnik a jótállási kötelezettség, ha a meghibásodás az alábbi okok miatt következik be: Nem rendeltetésszerű használatból eredő kár, amely lehet baleset, szerencsétlenség, helytelen tárolás, nem megfelelő üzemeltetés, rongálás, külső beavatkozás. Erős napsugárzás, nedvesség, elemi kár (villámcsapás, túlfeszültség) vagy bármilyen mechanikus sérülés miatt bekövetkezett károsodás. Illetéktelen szerviz, illetve magánszemély beavatkozása által okozott károsodás. A termékek szakszerűtlen kezelése a jótállás elvesztésével jár. A jótállást kizáró tényezők körében felsoroltak bizonyítása, illetve annak bizonyítására a jótállás időtartama alatt, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett, a szolgáltatót terheli.

 

Egyéb jogi szabályozások

Távszerződés

A szerződés tárgya webshop-ban található valamennyi árucikk. Az árucikkek tulajdonságait, jellemzőit az árucikkhez tartozó konkrét oldalon tudhatja meg.A megrendelőlap kitöltésével és elküldésével és annak a Notebook BP Kft. e-mail által történő visszaigazolásával a 17/1999.(II.5.) Kormányrendelet alapján távollévők közötti szerződés jön létre a Notebook BP Kft, mint Szolgáltató, valamint a Megrendelő, mint Vevő között az alábbi feltételek szerint:

A Szállító köteles utánvéttel vagy futárszolgálat útján a Vevő által a Megrendelőlapon kiválasztott termékeket az azon megjelölt szállítási címre eljuttatni. Amennyiben a megrendelés teljesítése bármilyen okból akadályba ütközik, úgy a Szállító köteles haladéktalanul e-mail vagy telefon útján felvenni a kapcsolatot Vevővel a továbbiak egyeztetése érdekében. Vevő köteles az általa feladott Megrendelőlapon megjelölt és a Szállító által a megadott címre kiszállíttatott termékeket átvenni, a Szállító által küldött visszaigazoláson feltüntetett vételárat - mely a termékek csomagolási és szállítási költségeit is tartalmazza - készpénzben a kézbesítő részére kifizetni.

Az esetleges jogviták elbírálására Felek a Miskolci Városi Bíróság illetékességét kötik ki. Az itt nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyv, valamint a távollévők között kötött szerződésekről szóló 17/1999.(II.5.) Korm. számú rendelet szabályai az irányadóak. A honlap használatának segítségével létrejövő szerződések nyelve a magyar, az ily módon kötött szerződések nem minősülnek írásba foglalt szerződésnek, és azokat a Notebook BP Kft nem iktatja.

Panaszok ügyintézése

A vásárló panaszát szóban az Acer Márkaboltban(Elérhetőség:1239, Budapest, Bevásárló u. 2 Tel:20/806-2237) vagy írásban jelezheti. A panasz bejelentéséről jegyzőkönyv készül. A vonatkozó jogszabályok keretein belül el nem intézett panaszával az alábbi fórumokhoz fordulhat:

  • Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat jegyzőjéhez, (Miskolc, Városház tér 8.)
  • a Borsod – Abauj – Zemplén Megyei Közigazgatási Hivatal kereteiben működő Fogyasztóvédelmi Felügyelőséghez (Miskolc, Városház tér 1.)
  • a B-A-Z Megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Választottbírósághoz (Miskolc, Szentpáli u. 1)

Adatvédelem

Tájékoztatjuk vásárlóinkat, hogy megrendeléseik vagy egyéb technikai eszköz útján megadott személyes adataik cégünk nyilvántartásába kerülnek. Ezeket az adatokat kizárólag piackutató és ajánlattevői tevékenységhez használjuk fel, harmadik félnek nem adjuk át. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 85. § (1)Törvény, valamint a Kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. Törvény alapján történik. A Vásárlói adatok a szállítás és kézbesítés idejére átadásra kerülnek a szállító cégeknek. Adatait írásos vagy e-mailben történő kérésre bemutatjuk, módosítjuk vagy töröljük (kivételt képeznek azok a számla adatok (a számlák tőpéldányai), melyeknek megőrzésére a Számviteli Törvény Kötelez).

 

1. Az adatkezelő
Az adatok kezelője a Notebook BP Kft. (székhelye: 1239, Budapest, Bevásárló u.
2.)
2. A kezelt adatok köre
Az adatkezelő megrendelőivel kapcsolatban
az ügyfél neve, lakcíme vagy munkahelyi címe,
telefonszáma, e-mail címe,
a megrendelés adatai (megrendelt termék, a fizetés adatai, a szállítás helye).
3. Az adatkezelés jogalapja, az adatok forrása
Az adatkezelés jogalapja az ügyfél önkéntes hozzájárulása, amelynek megadása  a
megrendelés teljesítéséhez elengedhetetlen.
4. Az adatkezelés célja
Az adatkezelés célja a megrendelés teljesítése.
Az adatkezelő a megjelölt céltól eltérő célra a személyes adatokat nem
használja. Az általa eltérő céllal kezelt személyes adatokat nem kapcsolja
össze.
5. Az adatokhoz hozzáférők köre, adatfeldolgozók
A személyes adatokhoz az adatkezelő munkatársai férhetnek hozzá.
6. Adattovábbítás
Személyes adatokat a 5. pontban megjelölteken kívül harmadik személyeknek az
adatkezelő nem ad át. Ez nem vonatkozik
az esetleges, törvényben előírt, kötelező adattovábbításokra, amelyekre csak
rendkívüli esetekben kerülhet sor. Az adatkezelő az egyes hatósági adatkérések
teljesítése előtt minden egyes adat tekintetében megvizsgálja, hogy valóban
fennáll-e az adattovábbítás jogalapja.
7. Az érintettek jogai személyes adataik kezelésével kapcsolatban
Személyes adataik kezeléséről az érintettek tájékoztatást kérhetnek. Az
adatkezelő kérésre tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól,
az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről,
címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá
arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A
tájékoztatás az AcerShop Budapest 1239, Budapest, Bevásárló u. 2
(Auchan Soroksár üzletsora) TEL:20/806-2237 címen kérhető.
Ugyanezeken az elérhetőségeken kezdeményezheti az érintett személyes adatainak
helyesbítését, hozzájárulása alapján kezelt adatainak törlését, illetve
tiltakozhat név- és lakcímadatainak közvetlen üzletszerzési célú felhasználása
ellen. Amennyiben az érintett nem kívánja, hogy adatait közvetlen üzletszerzési
célból felhasználják, név- és lakcímadatait az adatkezelő a jövőbeni
adatkezelések megelőzése érdekében tilalmi listára veszi.
8. Jogérvényesítési lehetőségek
Aki úgy érzi, hogy az adatkezelő megsértette személyes adatok védelméhez való
jogát, igényét polgári bíróság előtt érvényesítheti, vagy kérheti az adatvédelmi
biztos segítségét is. Az erre, valamint az adatkezelő kötelezettségeire
vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket a személyes adatok védelméről és a
közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény tartalmazza.

 

1. Az adatkezelő
Az adatok kezelője a Notebook BP Kft. (székhelye: 1239, Budapest, Bevásárló u. 
2.)
2. A kezelt adatok köre
Az adatkezelő megrendelőivel kapcsolatban az ügyfél neve, lakcíme vagy munkahelyi címe,telefonszáma, e-mail címe, a megrendelés adatai (megrendelt termék, a fizetés adatai, a szállítás helye).
3. Az adatkezelés jogalapja, az adatok forrása
Az adatkezelés jogalapja az ügyfél önkéntes hozzájárulása, amelynek megadása  a 
megrendelés teljesítéséhez elengedhetetlen.

4. Az adatkezelés célja: Az adatkezelés célja a megrendelés teljesítése. Az adatkezelő a megjelölt céltól eltérő célra a személyes adatokat nem 
használja. Az általa eltérő céllal kezelt személyes adatokat nem kapcsolja 
össze.

5. Az adatokhoz hozzáférők köre, adatfeldolgozók
A személyes adatokhoz az adatkezelő munkatársai férhetnek hozzá.

6. Adattovábbítás
Személyes adatokat a 5. pontban megjelölteken kívül harmadik személyeknek az 
adatkezelő nem ad át. Ez nem vonatkozik
az esetleges, törvényben előírt, kötelező adattovábbításokra, amelyekre csak 
rendkívüli esetekben kerülhet sor. Az adatkezelő az egyes hatósági adatkérések 
teljesítése előtt minden egyes adat tekintetében megvizsgálja, hogy valóban 
fennáll-e az adattovábbítás jogalapja.

7. Az érintettek jogai személyes adataik kezelésével kapcsolatban
Személyes adataik kezeléséről az érintettek tájékoztatást kérhetnek. Az 
adatkezelő kérésre tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, 
az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, 
címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá 
arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A 
tájékoztatás az AcerShop Budapest 1239, Budapest, Bevásárló u. 2 (Auchan Soroksár üzletsora) TEL:20/806-2237 címen kérhető.
Ugyanezeken az elérhetőségeken kezdeményezheti az érintett személyes adatainak 
helyesbítését, hozzájárulása alapján kezelt adatainak törlését, illetve 
tiltakozhat név- és lakcímadatainak közvetlen üzletszerzési célú felhasználása 
ellen. Amennyiben az érintett nem kívánja, hogy adatait közvetlen üzletszerzési 
célból felhasználják, név- és lakcímadatait az adatkezelő a jövőbeni 
adatkezelések megelőzése érdekében tilalmi listára veszi.

8. Jogérvényesítési lehetőségek
Aki úgy érzi, hogy az adatkezelő megsértette személyes adatok védelméhez való 
jogát, igényét polgári bíróság előtt érvényesítheti, vagy kérheti az adatvédelmi 
biztos segítségét is. Az erre, valamint az adatkezelő kötelezettségeire 
vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket a személyes adatok védelméről és a 
közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény tartalmazza.


Ajánlati kötöttség:

Amennyiben a szolgáltató által küldött megrendelést visszaigazoló e-mail az igénybevevőhöz legkésőbb 48 órán belül nem érkezik meg, az igénybevevő mentesül az ajánlati kötöttség alól.

Az acer.shop.hu oldalai teljes egészében szerzői jogvédelem alatt állnak. A portal bármely részét kimásolni, nyilvánossághoz közvetíteni a kiadó előzetes írásbeli engedélye nélkül bármilyen módon tilos.

A kiadó korlátlan engedélyt ad a közölt hírek címeinek és összefoglalóinak átvételére, a közölt információk átvételekor a hírek forrásának (acer.shop.hu) feltüntetése kötelező!

A szállítási feltételeket és a vásárlás leírását a Szállítási Feltételek menüpont tartalmazza.

Cégadatok

 

Cégnév: Notebook BP Kft.
Adószám: 22774547-2-43
Közösségi adószám: HU22774547
Cégjegyzékszám: 01-09-971099
Bejegyző cégbíróság:Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
E-mail cím: info@acer.shop.hu

Jogi Közlemény:
A weboldalon feltüntetett linkek (melyek egy másik weboldalra vezetik át a Felhasználót) törvényi követelményeknek való megfelelését, a feltüntetett információk jogszerűségét a Netbook BP Kft nem köteles vizsgálni és ennek megfelelően felelősségre sem vonható.
A másik weboldalon feltüntetett törvénysértő tartalmak miatt, a másik weboldal üzemeltetője vonható felelősségre a hatályos jogszabályok értelmében.

acer szponzoráció

Az acer események, csapatok kiemelt támogatója

acer webshop kiemelt partnerek